با ما از طریق پیام در ارتباط باشد

  • خبر نامه چیست ؟
  • ابزاری برای اطلاع رسانی به مخاطبان خاص با علایق مشترک درباره رویدادها، گزارش ها یا اخبار مرتبط با یک موضوع یا حوزه سازمانی است. یک نشریه داخلی، بولتن سازمانی، مجله دوره ای یا حتی یک اطلاعیه خبری در سازمان، خبرنامه به شمار می رود

  • مزیت های خبرنامه
  • از مزیت های خبرنامه های الکترونیک این است که به حفظ محیط زیست کمک خواهد کرد و استفاده از کاغذ را تا حد بسیار زیادی کاهش خواهد داد.

  • عضویت در خبر نامه
Copyright © 2017 WebSite of Network AlAhvazTV AlAhvazTV